Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená inventarizace.

Činnost, jíž se zjišťuje soulad skutečného stavu majetku s účetní evidencí. Výsledky inventarizace bývají důkazem při uplatnění nároku na náhradu škody Vůči osobám, které mají hmotnou odpovědnost za majetek, v němž bylo zjištěno manko (část majetku chybí).