Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Věřitelský výbor je jedním z věřitelských orgánů, a to „výkonný“ orgán (nejvyšším orgánem je schůze věřitelů).

Věřitelský výbor je volen schůzí věřitelů. Ve většině řízení není jeho volba povinná – pokud se však do řízení přihlásí více než 50 věřitelů, musí být vytvořen. O konkrétním počtu členů věřitelského výboru také rozhoduje schůze věřitelů (zákon však stanovuje rozmezí 3 až 7 osob). Ve věřitelském výboru mají být zastoupeni zajištění věřitelé i nezajištění věřitelé.

Základním úkolem věřitelského výboru je ochrana společného zájmu věřitelů (tedy má dávat pozor na to, aby žádný z věřitelů nebyl nespravedlivě poškozen nebo naopak nedovoleně zvýhodněn, nemá hájit zájmy konkrétních věřitelů, ale všech). Ze zákona mj. dohlíží na činnost insolvenčního správce a zároveň ho podporuje. K některým úkonům musí navíc insolvenční správce získat souhlas věřitelského výboru (př. uzavření smlouvy o úvěru)