Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 2.00 (1 hlas)

Rozvrhové usnesení je spojeno s konkursem – na základě splnění rozvrhového usnesení soud konkurs ukončí (zruší ho). V rozvrhovém usnesení je určeno, jaká částka má být vyplacena věřiteli každé pohledávky (tedy zjednodušeně např. „Na pohledávku věřitele Česká spořitelna, která byla zjištěna ve výši 150.000 Kč, je k rozvrhu určeno 126.000 Kč. “). Jeho návrh předkládá soudu insolvenční správce. Výplatu v určené výši provádí taktéž insolvenční správce (poté, co rozvrhové usnesení nabyde právní moci).