Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Přihláškou pohledávky se rozumí úkon věřitele v insolvenčním řízení, kterým formálně uplatňuje svou pohledávku za dlužníkem (tedy jednoduše řečeno žádost věřitele, kterou dává najevo, že chce, aby mu dlužník zaplatil svůj dluh v rámci insolvenčního řízení).

Pro podávání přihlášek existuje lhůta, kterou musí věřitel dodržet, jinak jeho pohledávka nebude do insolvenčního řízení zahrnuta. Věřitel zásadně tedy nemůže podat úspěšnou přihlášku po několika letech od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Existují však dvě skupiny pohledávek (pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň), které může věřitel uplatnit kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení (jejich uplatnění, tedy žádost o zaplacení, však neprobíhá formou přihlášky).

Pro přihlášku pohledávky existuje konkrétní povinný elektronický  formulář (i s pokyny k  dispozici zde), není tedy možné ji podat jiným způsobem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.