Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přezkumné jednání je jednání před soudem, na kterém se řeší otázka oprávněnost přihlášených pohledávek. Účastní se ho insolvenční správce a dlužník, mohou i věřitelé. Cílem přezkumného jednání je zjistit stanovisko správce a dlužníka ke všem pohledávkám – tedy zda některé pohledávky popírají (pravost, výši nebo pořadí).

To, zda se přezkumné jednání před soudem bude konat, závisí na způsobu řešení úpadku:

  • při oddlužení se přezkumné jednání před soudem nekoná, správce vypracuje zprávu o přezkumu (podrobnější informace k přezkoumávání pohledávek v oddlužení naleznete v sekci Co Vás čeká po podání návrhu)
  • při konkursu a reorganizaci se přezkumné jednání před soudem koná – v takovém případě je přesný termín přezkumného jednání určen v rozhodnutí o úpadku (přezkumné jednání se musí konat do 2 měsíců od skončení lhůty pro podávání přihlášek pohledávek)