Počet stránek ve webu: 39.851

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V zákoně je vysvětlen pouze termín „zajištěná pohledávka„. Nezajištěná pohledávka představuje její protipól, tedy pohledávku, která není zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. V praxi je většina pohledávek nezajištěná.