Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zákon definuje osobu s dispozičními oprávněními jako osobu, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá. To znamená, že pouze osoba s dispozičními oprávněními může např. prodat věc náležející do majetkové podstaty. To, komu přísluší dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, se mění v průběhu insolvenčního řízení (v závislosti na jeho fázi a způsobu řešení úpadku) – může se jednat o dlužníka nebo insolvenčního správce.