Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jako nezajištěný věřitel se označuje osoba, jejíž pohledávka vůči insolvenčnímu dlužníkovi není zajištěna (tedy není podpořena např. zástavním právem), jedná se tedy o nezajištěnou pohledávku.

Insolvenční zákon rozlišuje mezi věřiteli zajištěnými a nezajištěnými, přičemž postavení těchto skupin se liší (př. pokud je způsobem řešení úpadku oddlužení, o jeho formě hlasují pouze nezajištění věřitelé; naopak pouze zajištěný věřitel má právo na uspokojení z výtěžku prodeje zajištění).