Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moratorium poskytuje dlužníku, který je podnikatelem, šanci, aby si uspořádal své majetkové poměry před tím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku – po dobu moratoria totiž soud nemůže vydat rozhodnutí o úpadku – nebo před tím, než je insolvenční řízení zahájeno.

Návrh na moratorium může podat pouze dlužník, a to do 7 dní od podání insolvenčního návrhu (v případě věřitelského návrhu má dlužník k dispozici 15 dní). Soud pak musí rozhodnout ve velmi krátkém termínu (do konce následujícího pracovního dne). Maximální doba trvání moratoria jsou 3 měsíce s možností prodloužení o dalších nejvýše 30 dní (pokud o to požádá dlužník a přiloží aktualizovaný seznam svých závazků a písemný souhlas většiny svých věřitelů počítáno podle výše pohledávek).