Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jako majetková podstata se označuje majetek, který je určený k uspokojení dlužníkových věřitelů (tedy ze kterého se budou platit dlužníkovy dluhy).

Přesný obsah majetkové podstaty se liší podle toho, kdo podal insolvenční návrh:

  • pokud dlužník, náleží do ní majetek vlastněný dlužníkem v okamžiku zahájení insolvenčního řízení
  • pokud věřitel, náleží do ní majetek vlastněný dlužníkem v okamžiku právní moci rozhodnutí o úpadku

V obou případech do ní dále náleží i majetek, který dlužník získal v průběhu insolvenčního řízení.

Majetkovou podstatu tvoří především peněžní prostředky, movité i nemovité věci dlužníka a jeho mzda (resp. její zabavitelná část). Naopak do ní nepatří oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, studijní potřeby, zdravotnické potřeby a malá částka v hotovosti.

Za určitých výjimečných okolností může být do majetkové podstaty zahrnut i majetek, který nepatří dlužníkovi, pokud jej třetí osoba získala jako plnění z neúčinných právních jednání dlužníka (např. pokud by dlužník 2 roky před zahájením insolvenčního řízení převedl na svou dceru nemovitost v hodnotě několika milionů za 1 Kč).