Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Insolvenční návrh je podání k insolvenčnímu soudu, kterým dlužník nebo věřitel dlužníka žádá o zahájení insolvenčního řízení. Je třeba ho zaslat místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka – tedy standardně ten krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště či sídlo. Seznam soudů i s kontaktními údaji naleznete zde.

Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen. Konkrétní požadavky na obsah insolvenčního návrhu vyjmenovává insolvenční zákon (§ 103 a § 104).

Je důležité vědět, že pro věřitelský insolvenční návrh jsou stanoveny ještě další podmínky:

  • věřitel musí doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu musí přiložit její přihlášku
  • věřitel musí zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení – 50.000 Kč (návrh proti právnické osobě-podnikateli) nebo 10.000 Kč (návrh proti právnické osobě-nepodnikateli nebo fyzické osobě)
  • věřitel musí zaplatit soudní poplatek za podání návrhu ve výši 2.000 Kč

Častou chybou je záměna pojmů insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení – insolvenční návrh není totéž co návrh na povolení oddlužení. Zatímco insolvenční návrh může podat dlužník i věřitel, návrh na povolení pouze dlužník, a to navíc ne sám, ale pouze prostřednictvím určitým osob. Podrobnosti naleznete v sekci Sepisovatelé návrhů.