Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Insolvenční zákon stanovuje, že incidenčními spory jsou „spory vyvolané insolvenčním řízením projednávané v rámci insolvenčního řízení„. Ne každý spor vzniklý v rámci insolvenčního řízení je však incidenčním sporem – zákon přesně stanovuje, o které spory se jedná.

Mezi incidenční spory patří především následující spory:

  • o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
  • o vyloučení majetku z majetkové podstaty – takovou žalobou může osoba, která tvrdí, že příslušný majetek je její, žádat o jeho vyloučení z majetkové podstaty
  • na základě odpůrčí žaloby – odpůrčí žalobu napadá insolvenční správce taková jednání dlužníka, o kterých se domnívá, že zmenšují možnost uspokojení věřitelů (např. vyvádění majetku na příbuzné, čímž dlužník zmenšuje svůj majetek, ze kterého má platit své dluhy) nebo zvýhodňují některé věřitele na úkor jiných
  • o náhradu škody na majetkové podstatě
  • o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetku z majetkové podstaty prodejem mimo dražbu