Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání v České republice (resp. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky), které nesplňuje podmínku sjednané výše příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Sjednaná částka příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem (pro rok 2015 činí rozhodný příjem 2.500 Kč) nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl z tohoto zaměstnání (nebo z více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele) alespoň příjmu v příslušné rozhodné výši 2.500 Kč. Zaměstnanci vykonávajícímu zaměstnání malého rozsahu náleží z nemocenského pojištění jen nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství, na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok nemá.