Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud někomu vznikne nárok na důchod, nedochází automaticky k přiznání důchodu, ale je třeba podat žádost o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení. Nárok na důchod vzniká splněním podmínek, které se liší u jednotlivých druhů důchodu. U starobního důchodu je třeba splnit podmínku potřebné doby pojištění a dosáhnout důchodového věku. Nárok na předčasný starobní důchod vzniká při splnění podmínky potřebné doby pojištění nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku, resp. pět let, jestliže důchodový věk činí více než 63 let a žadatel dosáhl věku aspoň 60 let. Nárok na invalidní důchod vzniká při splnění podmínky potřebné doby pojištění, pokud byla uznána invalidita pojištěnce. Nároky pozůstalých na vdovské/vdovecké a sirotčí důchody vzniknou pod podmínkou, že zesnulému v době smrti náležel starobní důchod či invalidní důchod nebo že by zesnulý splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu či podmínky pro přiznání starobního důchodu. Nárok na důchod zaniká v různých situacích specifických pro jednotlivé druhy důchodů. Pokud
jde o invalidní důchod, zlepšení zdravotního stavu může vést k zániku invalidity či snížení stupně invalidity. Ve věku 65 let nárok na invalidní důchod zaniká a dochází k přeměně na starobní důchod. Pokud nejsou splněny zvláštní podmínky pro další výplatu vdovského důchodu a vdoveckého důchodu, nárok na tyto důchody zaniká po jednom roce. Jiným zvláštním způsobem jsou stanoveny i podmínky pro zánik nároku u sirotčího důchodu.