Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Evropská unie nemá za cíl různorodé národní sociální systémy sjednotit, ale zajišťuje pouze koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která je založena na čtyřech pravidlech – rovné zacházení s migrujícími občany, export dávek, jedno pojištění občana při působení ve více státech a sčítání dob pojištění, které občané získají během pohybu po EU. Koordinačními nařízeními jsou právní předpisy EU, které byly za tímto účelem přijaty. Konkrétně jde o nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 987/2009. Nařízení jsou závazná v celém rozsahu a jsou přímo použitelná ve všech členských státech. Není tedy třeba je převádět do vnitrostátních právních předpisů a v případě rozporu s národním právem se přednostně uplatní tato nařízení.

►(nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009)