Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)
Stránka definuje co znamená slovo pacht, pachtovat, pachtýř a pachtovatel.

Pacht není náhradou za slovo nájem (jak si hodně lidí myslí), resp. nájemní smlouvu. Jedná se o zcela nový (přesněji staronový) institut, který bude v novele Občanského zákoníku figurovat vedle nájemní smlouvy.

Pacht (§ 2306 - 2331)

Návrh upravuje i pachtovní smlouvu. Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Vzhledem ke specifické povaze pachtu se rozdílně od nájmu upravují především otázky vztahující se k prodloužení a výpovědi pachtovní smlouvy.

S ohledem na zvláštnosti podnikání v zemědělství, je v návrhu samostatně upraven i zemědělský pacht.

Stručně řečeno se tedy bude jednat o kvazinájemní vztah, kde bude nájemce (tedy pachtýř) aktivně obhospodařovat "předmět nájmu".

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.