Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat na vyplácení náhrady mzdy. Od roku 2007, kdy mi byla uznána nemoc z povolaní mi Kooperativa pojišťovna vyplácí náhradu což je minimální mzda + 13.000 Kč ale 2018 nás koupil nový majitel. 2019 jsem dostal výpověd z pracovního poměru a skončil jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

Mzda se mi zvedla na 15.000 Kč + 8.000 Kč od pojištovny. Já sem si našel novou práci a dostal jen minimální mzdu. Pojišťovna už mi nechce doplácet 13.000 Kč, ale pouze 8.000 Kč. Předem děkuji za odpověd. Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji kontaktovat pojišťovnu Kooperativa a vyžádat si od ní podrobné vysvětlení (včetně uvedení konkrétního výpočtu), z jakého důvodu došlo ke snížení Vám vyplácené náhrady a o jaká zákonná ustanovení pojišťovna svůj postup opírá.
Základní pravidla pro vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (obvykle nazývané „renta“) jsou zakotvena v § 271b zákoníku práce. V rámci tohoto ustanovení upozorňuji zejména na jeho první a třetí odstavec, z nichž vyplývá, že:
- náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání (s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu),
- náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po zjištění nemoci z povolání se v takovém případě považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání,
- pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru.
Lze předpokládat, že pojišťovna změnila výši Vám vyplácené náhrady v reakci na výši výdělku, kterého dosahujete ve svém novém zaměstnání. V tomto ohledu by však měl být vždy porovnáván Váš současný výdělek s výdělkem, kterého jste dosahoval před uznáním nemoci z povolání. Existuje-li mezi těmito výdělky rozdíl (a to tak, že původní výdělek byl vyšší, než Váš současný výdělek), měl by Vám být pojišťovnou tento rozdíl doplácen.
Nebudete-li s vysvětlením, kterého se Vám od pojišťovny dostane, spokojen, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud (přičemž tuto žalobu bude nutné podat na Vašeho bývalého zaměstnavatele). Pro učinění tohoto právního kroku Vám lze doporučit advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí pracovního práva).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.