Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 1.1.2021 je povinností tuzemských dovozců nebo distributorů (i ze států EU) ohlašovat dovážené nebezpečné chemické směsi dle zákona č. 350/2011 Sb. , potažmo NEPaR č. 1272/2008 dle přílohy č. VIII do evropského systému ECHA (systém PCN). Dosud se tak dělo přes server Ministerstva zdravotnictví - registr CHLAP, který byl v českém jazyce.

V letošním roce 2021 se tyto chemické směsi musejí hlásit do výše uvedeného systému. Po registraci v ECHA a přihlášení nastává potíž v tom, že celý systém je z 99 % v angličtině. Neexistuje k tomu žádný manuál a navíc, i se znalostí odborných termínů, nelze oznamovací databázi najít, natož ji naplnit. Po reklamaci na MZ mi sdělili, že nikdo prozatím nic nepřeložil a že v EU je jazykem angličtina a tím pádem je to náš problém (nemíním se už na staré roky učit anglicky, jsem stále jen začátečník). Navíc i anglicky mluvicí kolegové mají s tím velký problém. Můj názor je, že pokud stát něco po firmách chce, je povinen zajistit k tomu příslušné podmínky v úředním jazyce země, tj. češtině. Proto vás žádám o právní názor. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
S Vaším názorem: „Můj názor je, že pokud stát něco po firmách chce, je povinen zajistit k tomu příslušné podmínky v úředním jazyce země, tj. češtině. “ lze jednoznačně souhlasit.
Jedná se o příklad jednoho z mnoha obdobných případů nedotaženosti, resp. nedostatečné reakce českého zákonodárce (resp. českého veřejnoprávního orgánu) na právní úpravu evropské unie. Argument, který jste obdržel z Ministerstva zdravotnictví ČR (totiž, že úředním jazykem Evropské unie je i angličtina), je nesmyslný. Zaprvé proto, že úředním jazykem Evropské unie je i čeština:
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_cs
Zadruhé pak proto, že úředním jazykem je v České republice čeština, popř. slovenština. To je výslovně uvedeno v § 16/1 správního řádu, dle něhož platí, že:
„V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. “
Jste-li příslušným veřejnoprávním orgánem nucen k vyplnění formuláře v jazyce, kterému nerozumíte, přičemž je Vám upíráno právo na obdržení tohoto formuláře v mateřském jazyce (který je navíc oficiálním úředním jazykem České republiky), mohlo by se dle mého názoru jednat o diskriminaci (v intencích antidiskriminačního zákona).
Z tohoto důvodu se můžete v této věci obrátit na veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/
(který dle platné právní úpravy disponuje rovněž pravomocí v oblasti ochrany proti diskriminaci).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 198/2009 Sb. , o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.