Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přítelkyní kupujeme byt, kdy jsem se domluvili, že na katastr nemovitostí napíšeme vlastnický podíl 2/3 na mé jméno, 1/3 na její jméno. Toto rozdělení je z důvodu, že všechny "startovní" náklady ve výši cca 700.000 Kč Kč jsem hradil já, proto se zohlední ve vlastnických podílech, aby to bylo spravedlivé, jelikož přítelkyně do začátku neplatí nic. To znamená, že bych vlastnil 66,6 % (o necelých 17 % více, než přítelkyně = ekvivalent 700.000 Kč).

Najednou otočila, že nechce mít "pouze" třetinu bytu a že chce do katastru zapsat polovinu bytu, přičemž souhlasí, že bychom mohli napsat vzájemnou dohodu. Ta by spočívala v tom, že v případě rozchodu a následného vzájemného vypořádání by se vzdala částky, kterou jsem do bytu vložil při jeho pořízení (zmíněných 700 tis. Kč).
Osobně si myslím, že je dohoda zbytečná, když lze rovnou zapsat vlastnický podíl přímo při vkladu do katastru nemovitostí, nicméně pokud nebude jiné zbytí, tak lze takto podchytit můj vklad do bytu a započíst ho např. v případě vzájemného vypořádání jako již vyplacenou částku? Bude na takovou dohodu brán zřetel a jak by měla vypadat? Můj motiv je takový, že nechci vynakládat dalších 700 tis. Kč, které jsem do bytu už jednou vložil v případě, že by mělo dojít k vypořádání a to rovným dílem.
Děkuji, Kamil

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě můžete sepsat jakési potvrzení o tom, že jste do bytu zpočátku investoval určitou částku. Pokud byste se následně nepohodli, mohl byste tuto částku nárokovat v rámci vypořádání zpět a ono písemné potvrzení je důkazem o tom, že z Vaší strany investice skutečně proběhla.

Samozřejmě je jednodušší, když byste rovnou podíly zapsali tak, jak uvádíte, protože druhá varianta znamená více prokazování, ale pokud není jiná varianta schůdná, můžete podíly zapsat na poloviny a ono potvrzení mějte dobře uložené. Doporučuji na něm mít minimálně úředně ověřené podpisy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem