Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dnes v 7 hodin ráno mi bylo odtaženo vozidlo z volného stání na Koněvově ulici v Praze. Zaparkoval jsem jej tam včera ve večerních hodinách. Nikde jsem si nevšiml značky zákaz zastavení, jsem si jist, že tam značka nebyla. Ráno, když jsem přišel k vozu, nebylo tam.

Místo něj tam byla postavena značka zákazu zastavení. Při dotazu na dohlížejícího odtahů, mi bylo řečeno, že značky jsou po celé ulici již týden. Celý týden jsem po této ulici jezdil, ale ani jednu značku jsem neviděl. Prosím o radu, zda mám právo náhrady či ne a zda tento postup ze strany odtahové služby je v pořádku. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Důležité je zjistit, několik informaci:
1) kdy byly značky opravdu rozmístěny a jakým způsobem o tom, bylo dopředu informováno - informaci byste měl získat na odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy
2) kdo odtah nařídil - zda jednala odtahová firma, strážník obecní (resp. městské) policie.
A pak je možné určit další postup.
Pokud budete mít důkazy o tom, že značky byly rozmístěny v té konkrétní ulici jindy než Vám bylo tvrzeno (nebo alespoň získáte důkazy o tom, že není zjistitelné přesné datum rozmístění, čili nelze stanovit Vaše pochybení jednoznačně), můžete podniknout další kroky ve vymáhání škody (která bude min. v ceně odtahu).
Pokud zjistíte, že o odtahu rozhodl strážník a odtah byl dle Vašeho názoru neoprávněný, je možné postupovat cestou správního řízení - a podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu a v jeho rámci žádat o náhradu škody.
Pokud o odtahu rozhodli pracovníci odtahové firmy, musel byste vymáhat škodu od odtahové firmy. V tomto případě by ovšem případný spor byl občanskoprávního charakteru, tedy byste byl v pozici žalobce a musel byste unést důkazní břemeno, aby soud rozhodl ve Váš prospěch.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.