Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jaké jsou podmínky uzavření manželství? Jak je to s věkem a nesvéprávností? Norbert


ODPOVĚĎ:
Ve stručnosti uvedu základní podmínky uzavření manželství:
  • Snoubenci musí splňovat limit věku, kterým je dovršení 18 let. (Výjimečně, je-li to v souladu se společenským účelem manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let.)
  • Do nového manželství nemůže vstoupit osoba, která je dosud vázána manželstvím předchozím.
  • Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, zatímco osoba ve způsobilosti k právním úkonům toliko omezená manželství uzavřít může, avšak s povolením soudu.
  • Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. Toto omezení se vztahuje též na vztahy založené osvojením.
  • Nesplnění těchto podmínek zakládá buď neplatnost manželství, kterou vysloví soud, nebo neexistenci manželství (tzv. nonmatrimonium). Neexistence manželství, tedy stav, kdy manželství právně vůbec nevzniklo, je nejtíživější sankcí s dalekosáhlými právními důsledky: nevznikne společné jmění manželů, neplatí právní domněnka otcovství apod.


Související odkaz:
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.