Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Mám dotaz ohledně platnosti manželství uzavřeného v zahraničí. V roce 2001 jsem se vdala v Itálii za Itala, ale manželství jsem nikdy nelegalizovala nebo neohlásila v ČR. V roce 2003 jsme se s manželem rozešli, ale 2010 došlo v Itálii k rozvodu, tuším se to nazývá dohodou (oba jsme souhlasili, žádné děti, žádný majetek).

Od 2009 žiji v ČR, žiji a čekám druhé dítě s novozélandským přítelem a plánujeme svatbu na Novém Zélandě, s následnou legalizací v ČR. Má otázka se týká předešlého manželství. Je nutné ho nějak zpětně legalizovat a jsou třeba nějaké sankce za to, že jsem změnu stavu nikdy nenahlásila v ČR? Nebo můžu vše nechat tak jak je a bez problémů se znovu vdát? Vím, že k žádosti ke sňatku se přikládají i případné rozvodové papíry z předešlého manželství, ale pokud tohle manželství nebylo ohlášeno? Nerada bych během vyřizováni potřebných dokumentů nebo kdykoli v budoucnosti měla problémy. Předem mnohokrát děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Uzavírá-li občan České republiky manželství v zahraničí, je pro jeho platnost v České republice nutné, aby bylo zapsáno do zvláštní matriky u Úřadu městské části Brno střed. Po provedení zápisu do této matriky je následně vydán český oddací list, který je v budoucnu požíván při jednání s českými úřady. K vydání českého oddacího listu je zapotřebí předložit následující formuláře a doklady:
- formulář Zápis o uzavření manželství – k dispozici na všech matrikách v ČR a zastupitelských úřadech ČR v zahraničí,
- Prohlášení – vyplní a podepíše ten z manželů, který má české státní občanství
- Žádost o přepis příjmení v nepřechýlené podobě – vyplňuje se v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo zapsáno podle pravidel české mluvnice (s koncovkou –ová)
- Originál cizozemského oddacího listu – musí být opatřen předepsaným ověřením
- Překlad oddacího listu
- Originál českého rodného listu
- Fotokopii platného cestovního pasu nebo občanského průkazu ČR
- Fotokopii cestovního pasu manžela, který je cizím státním příslušníkem
- Český rozvodový rozsudek předchozího manželství – v případě rozvodu manželství mimo území ČR je nejdříve nutné požádat o uznání rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem ČR v Brně – žádost se podává přímo k Nejvyššímu soudu.

Jestliže jste se na příslušnou matriku v Brně neobrátila a nenechala jste si vystavit český oddací list, pak se na Vaše manželství v ČR nepohlíží jako na platné. Aby platné bylo, musela byste zvláštní matrice dodatečně doložit všechny výše uvedené formuláře a doklady a pro následnou legalizaci novozélandského manželství požádat o uznání italského rozvodového rozsudku Nejvyšší soud ČR. Za nelegalizaci předchozího manželství by Vám sice žádná sankce hrozit neměla, nicméně pokud se chcete v budoucnu vyhnout jakýmkoliv problémům či nedorozuměním, doporučuji manželství dodatečně legalizovat. Pokud budete mít jakékoliv problémy s obstaráním či doložením výše uvedených formulářů a dokladů, doporučuji obrátit se přímo na zvláštní matriku v Brně – kontakt najdete zde: http://www.stred.brno.cz/odbory/odbor-matrika

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.