Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel má z prvního manželství dceru. Bývalá manželka zažádala již v roce 1997 o zvýšení výživného. Roky se nic nedělo, okresní soud vydal rozhodnutí až o 10 let později (v 03/2007), bývalá manželka dala odvolání a celá věc byla vyřešena až krajským soudem a nabytí právní moci rozsudku bylo v únoru 2008 (tedy po 11 letech od požádní návrhu na zvýšení výživného).

S manželem jsme museli do 1 roku od právní moci rozsudku t.j. do března 2009 zaplatit výživné zpětně za 11 let - od zažádání o zvýšení výživného t.j. od roku 1997 do rozhodnutí krajským soudem 03/2008 a celkem jsme uhradili cca 170.000 Kč. Můžeme si ještě nyní stěžovat, že okresní soud byl ve věci dlouho nečinný a protahoval řízení a případně jaké jsou šance na uspění. Děkuji, Jolana

ODPOVĚĎ:
Pokud již délka řízení překročí délku přiměřenou a vznikne tím účastníkovi řízení určitá újma - ať už materiální nebo nemateriální povahy, tento  se může obrátit na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí o náhradu škody (dle zákona č. 82/1998 Sb). V této situaci je ale účastník povinen prokázat, že mu škoda vznikla v přímém důsledku průtahů v soudním řízení. Pokud Ministerstvo spravedlnosti uvedenou náhradu nepřizná, může se stěžovatel obrátit na soud s žalobou o náhradu škody. Nezbytnou podmínkou pro podání této žaloby, je ale předchozí podání výše uvedené stížnosti.
V některých případech se účastník může obrátit také na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se stížností, že došlo k porušení jeho práva zaručeného Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, které spočívá v právu na účinnou soudní ochranu.
Podmínkou podání této  stížnosti je ale vyčerpání všech dostupných opravných prostředků, které nabízí český právní řád a dodržení šestiměsíční lhůty počítané od doručení posledního rozhodnutí.