Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Otci mé devítileté dcery bylo soudně uloženo splatit zpětně výživné do konce roku 2008, protože tak neučinil, podala jsem návrh na exekuci, které se zdařile vyhýbá. Dokonce je veden jako osoba bez přístřeší. Bydliště (přesněji místo kde pobývá) často mění. Práci prý nemá, ale já vím, že peníze má, jen se mu nechce platit a to ani soudem určené výživné 1200,- měsíčně. Pokud jednou za 4-6 měsíců nějaký obnos na dceru pošle, nikdy to není částka, ale libovolná suma (např. 800 Kč nebo 2000Kč - tedy vždy méně, prý je to splátka půl roku zpět).

Co mohu v této situaci dělat? Dobromila

ODPOVĚĎ:
Bohužel, šancí mnoho není. Můžete opakovaně podávat návrh na provedení exekuce, např. pokud zjistíte, že nějaký majetek má. V krajním případě můžete podat trestní oznámení na otce dítěte za zanedbání povinné výživy (pokud nebude výživné hradit 6 po sobě jdoucích měsíců). Tehdy by se rozhodnutí o trestu vyhnul tím, že doplatí dlužné výživné.