Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat, manžel dostal za zanedbání povinné výživy 14 měsíců nepodmíněně a mě zajímá, jestli ještě musí uhradit dluh na výživném nebo tím že půjde do vězení se dluh smaže. Děkuji, Darina


ODPOVĚĎ:
Dluh na výživném (alimentech) pobytem pachatele trestného činu zanedbání povinné výživy ve vězení nezanikne. Odsouzenému bude srážena určitá částka z jeho mzdy, je-li mu umožněno zaměstnání po dobu vazby či výkonu trestu odnětí svobody.

Pokud je povinný rodič ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, kolik lze z výdělku povinného použít na úhradu výživného. Jestliže takový rodič nemá výdělečné a majetkové možnosti buď proto, že je neschopen k práci, nebo proto, že mu správou věznice nebyla práce přidělena, nelze mu za takovou dobu ukládat placení výživného. Pokud je ovšem povinný rodič odsouzen za trestný čin zanedbání povinné výživy, je v takovém případě nutné ponechat i po dobu trestu odnětí svobody stanovené výživné v dosavadní výši, nesvědčí-li tu jiné okolnosti pro jeho změnu.

Srážky k úhradě výživného se provádějí na základě rozhodnutí soudu, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (odměny odsouzeného), a to ve výši stanovené tímto rozhodnutím. Tímto způsobem je hrazena jak částka výživného, které bude splatné po dobu výkonu trestu, tak výživné, které je dlužné z doby předchozí.