Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dceru (20 let) z prvního manželství, pobírám na ni výživné ve výši 500,- Kč měsíčně. V září začala studovat vysokou školu, ale k dnešnímu datu (25.10.10) studium ukončila z vlastní vůle. Bude se hlásit na Úřadu práce, ale v červnu bude dělat přijímačky na vysokou školu, na kterou se nedostala. Jsem oprávněna pobírat i nadále výživné nebo to mám přerušit a v případě přijetí v červnu na vysokou školu opět podávat žádost o vyživovací povinnost? Musí to schválit soud a nebo stačí jen oznámit bývalému manželovi? Děkuji, Monika


ODPOVĚĎ:

Vaše dcera není schopna se živit sama. Navíc otec, který výživné platí, až bude chtít výživné přestat platit, bude muset podat na soud návrh na zrušení vyživovací povinnosti stanovené soudem k místně příslušnému soudu.

Vaše dcera je zletilá, takže výživné již náleží jí. Když je teď přechodně na pracovním úřadě, situaci není nutné řešit. Až ukončí přípravu na budoucí povolání, otci tuto skutečnost musí oznámit a pak bude záležet na něm, zda podá příslušný návrh na soud či nikoliv. Vyživovací povinnost jako taková nezaniká ze zákona – ze zákona pouze nastupují předpoklady pro úspěšné zažádání o zrušení vyživovací povinnosti.

Dovoluji si Vás odkázat na náš velký článek o výživném, ve kterém se detailněji touto problematikou zabýváme a kde je věc vysvětlena jednoduše a přehledně.