Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Platím výživné na moji zletilou dceru (v roce 2007 jí bylo 18).Od svých 16ti let s námi nežije ve společné domácnosti. Vloni (2009) v červnu dokončila gymnázium. Od dubna 2009 je registrovaná jako OSVČ podle živnostenského zákona (začala podnikat ještě během studia gymnázia). Pro akademický rok 2009/2010 dodala potvrzení o studiu. V květnu roku 2010 jí přišel oficiální dopis od proděkana pro studium, že byla přijata na tu samou fakultu bez přijímacích zkoušek a že rozhodnutí o přijetí jí bude doručeno od děkana v červenci 2010. Dcera s námi (já, manželka a nezletilý syn) naprosto nekomunikuje. Není nám známo ani její bydliště. Nyní (září 2010) došlo k soudnímu stání za účelem stanovení výživného pro mojí manželku (první stání v červnu 2010 bylo odročeno, protože se moje dcera nedostavila a soud sdělil, že se jí pokusí najít). Na toto stání se moje dcera již dostavila a tvrdila, že stále studuje, což doložila již výše zmiňovaným potvrzením o studiu na rok 2009/2010 a že potvrzení o studiu na rok 2010/2011 dodá později. Ve svém vyjádření z 2.9.2010 pro soud uvedla, že studium vůbec nezvládla a že nastupuje do prvního ročníku podruhé. Vzhledem k tomu, že jí přišlo oznámení o přijetí v květnu, tak si myslím že skončila s (začíná vlastně v říjnu 2010), má živnostenské oprávnění, které nebylo ani zrušeno, ani pozastaveno v celé délce jeho trvání, nyní opět jde do školy (ale to může opakovat až do svých 26ti let)? U soudu tvrdila, že studuje neustále (neví, že máme dopis o jejím přijetí na 2010/2011 do 1. ročníku). U soudu jsme neprotestovali, protože nám nedošlo spojení dopisu o přijetí a že tím pádem vlastně nyní nestuduje a soudu vlastně lže. Co teď? Vendelín


ODPOVĚĎ:
Můžete se pokusit podat k soudu Návrh na zrušení vyživovací povinnosti a v něm poukázat na všechny skutečnosti, které jste zmínil v dotazu a hlavně upozornit na schopnost dcery se uživit. Jiná cesta ke zbavení vyživovací povinnosti neexistuje, musí existovat soudní rozhodnutí o ukončení této povinnosti.