Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Výživné na dceru 14 let platím včas a v řádně výši 3.800 Kč. Nyní se jedná o tom, že by dcera byla umístěna po dobu dvou měsíců ve středisku výchovné péče, kde se hradí poplatky za pobyt ve výši cca 3.900 Kč/měsíc. Nejedná se o rozhodnutí soudu, ale dobrovolný nástup. Kdo tyto náklady hradí?

Musím matce poslat normální výživné a následně půlku na tento pobyt nebo je musí uhradit ona z výživného, které ji posílám i když dítě není doma? Děkuji za odpověď. Dobroslav.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže je výživné, které na dceru platíte, stanovené soudním rozhodnutím nebo dohodou schválenou soudem, doporučuji hradit stanovené výživné i po dobu, kdy bude Vaše dcera umístěna ve středisku výchovné péče. Současně ale platí, že nejste povinen hradit žádné náklady nad rámec stanoveného výživného. Pokud se tedy rozhodnete matce na dceřin pobyt ve středisku výchovné péče přispět, je to Vaše dobrá vůle, nikoliv Vaše povinnost. Doporučuji tedy uhradit výživné za oba měsíce, jakýkoliv další příspěvek nad rámec výživného je zcela na Vašem uvážení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.