Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rozvádíme se s manželem a máme spolu 2 nezletilé děti 9 a 16 let. Manžel je zaměstnanec v jeho rodinné firmě, kde má 25% podíl. Firma je v zisku zhruba 3.000.000 Kč dle DPPO za r. 2021. Oficiální mzdu na OSSZ má napsanou nízkou, asi 20.000 Kč čistého. Naše životní úroveň byla vždy vysoká, lze to vidět i z jeho bankovních výpisů.

Měsíční výdaje byly v průměru 100.000 Kč měsíčně. Z toho lze vidět na jeho běžném účtu, že pravidelně se utrácelo 80.000 Kč měsíčně.   Manžel uvedl u svého právníka, že jeho příjem byl 50.000 Kč. Jakým způsobem můžu dokázat, že naše životní úroveň byla vysoká? Manžel navrhuje výživné na staršího syna 8.000 Kč měsíčně a na mladšího chce žádat střídavou péči s tím, že by výživné neplatil žádné neplatil.   Můj příjem dle daňového přiznání /jsem OSVČ/ je 25.000 Kč měsíčně.   Jakým způsobem můžu dokázat, že manželova mzda je mnohem vyšší než uvádí?   Peníze vždy vybral z firemního účtu a z toho jsme žili. Účetně ve firmě to neřešil a účetně se mu zvedla pokladna. Nerozdělený zisk má v účetnictví 10 mil. Jak můžu dokázat u soudu, že by měly děti dostávat vyšší výživné, než navrhuje? Děkuji, Radmila.

 

ODPOVĚĎ:
Otázky výživného upravuje občanský zákoník poměrně obecně, když říká, že: Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dětí) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost. Dále platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Co se týče konkrétní výše výživného, Ministerstvo spravedlnosti aktuálně připravilo novou doporučující tabulku ohledně výše výživného. Tabulka ukazuje, jak vysokou část čistého příjmu povinného rodiče by mělo činit výživné pro dítě určitého věku a nově také tabulka zohledňuje počet vyživovacích povinností. Podle této tabulky by mělo výživného na mladší dítě činit 14% a na starší dítě 18% manželova čistého příjmu. Tabulka nicméně slouží jen jako orientační vodítko a pro soudy má pouze doporučující charakter - soudy se jí při určování výše výživného mohou, ale nemusí řídit.
Pokud nejste schopna doložit výši měsíčních výdajů (a tím dokázat vysokou životní úroveň) Vaší domácnosti, protože výdaje byly hrazeny z účtu Vašeho manžela, uveďte v návrhu na určení výživného a při soudním řízení alespoň informaci, jaká byla přibližná výše měsíčních výdajů Vaší domácnosti. Pokuste se vybavit si alespoň některé konkrétní výdaje, které Váš manžel během letošního či loňského roku ve prospěch domácnosti hradil, v návrhu uveďte, o jaké výdaje se jednalo a pokuste se je alespoň přibližně vyčíslit. Pokud soudu sdělíte, že měsíční výdaje vaší domácnosti činily 80 - 100 000 Kč, ale Váš manžel bude soudu tvrdit, že jeho měsíční příjem činí 20 - 50 000 Kč, soud se bude zajímat o to, z jakých finančních prostředků byly takto vysoké výdaje hrazeny a sám si může od manžela vyžádat výpisy z jeho bankovního účtu. Soud by se tedy rozhodně neměl spokojit jen s manželovým tvrzením o dosahované výši mzdy, ale měl by jeho (a samozřejmě i Vaše) majetkové poměry prozkoumat do hloubky. Pokud by soud svěřil mladšího syna do střídavé péče, v případě, že bude mezi vašimi příjmy výrazný nepoměr, může soud i při střídavé péči stanovit Vašemu manželovi výživné i na mladšího syna.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.