Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel má cca šestiletou dceru s ex přítelkyní. Platí na ní alimenty. S ex se rozešli hned jak se jim to dítě narodilo, protože ona se už tehdy stýkala s jiným mužem. Okolí pochybuje o tom, že je dítě opravdu jeho. Přítel prvně po rozchodu alimenty neplatil, proto se zadlužil. Alimenty má už ale splacené a teď platí dál.

I on si sám není jistý, zda to dítě je jeho (neřešil to dříve, protože je lajdák a mě osobně vadí, že by se mělo platit na něco, co nemusí být jeho, když zvažuji nad svým dítětem, což mě určitě chápete). Takže teď řešíme, jak žádost na testy otcovství podat. Přítel mi řekl, že na to už nemá právo, neboť právo si ověřit geneticky otcovství má do 6 měsíců od narození dítěte. Aktuálně když je dítěti 6 let, tak musí dítě první chtít samo, pokud nebude chtít (nebo jeho matka která ovšem že nebude chtít, jen aby dál mola pobírat peníze), tak má smůlu. Já si myslím, že určitě lze podat soudně vyzvání k DNA testu genetiky i po 6 letech (2013-2019). Pokud se zjistí, že dítě je jeho, platíme soud a vše. Pokud se zjistí že ne, někde jsem četla, že matka bude povinná mému příteli vrátit postupně všechny poslané alimenty. Prosím uveďte mě do obrazu. Zda může člověk takhle zpětně otevřít spor ohledně otcovství. Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, předpokládám, že Váš přítel je zapsán v rodném listě dcery jako její otec a že k určení jeho otcovství došlo souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem nebo před soudem. V tom případě platí § 790 nového občanského zákoníku, podle kterého může muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, popřít otcovství k dítěti, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno – matka dítěte může otcovství popřít ve stejné lhůtě. Lhůtu k popření otcovství už tedy Váš partner promeškal.
Určitou naději pak dávají ještě § 792 a 793 nového občanského zákoníku. Podle těchto paragrafů platí, že: Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Zpravidla ale není v zájmu dítěte, aby zůstalo bez otce a bez výživného. Dále platí, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Pro popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty je tedy zapotřebí, aby popření bylo v zájmu dítěte a aby Váš partner nemohl být otcem dítěte. Pokud se Váš partner rozhodne podat návrh na popření otcovství po uplynutí popěrné lhůty, rozhodně doporučuji aby byl takový návrh sepsán právníkem. Bezplatné právní poradenství nabízejí například občanské poradny, které jsou k dispozici v každém větším městě.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nejistota v otcovství - může domnělý otec požádat o DNA test otcovství soud?
  • Otec není biologickým otcem dítěte - nárok na vrácení výživného od matky dítěte
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.