Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně alimentů na mého syna. V tuto chvíli mu platím alimenty ve výši 2.600 Kč, ale budu se plně věnovat otci, který je nemohoucí, pobírá příspěvek na péči. Já budu bez příjmu, budu čerpat peníze od otce. Mohu zažádat o snížení alimentů?

Nebo se budou alimenty vypočítávat z příjmu mého otce, důchod + příspěvek? Ve společné domácnosti se mnou bydlí ještě přítel, který je zaměstnán. Děkuji, Viola.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 občanského zákoníku (OZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (Vašeho syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (synových rodičů). Zákon tedy nehovoří jen o příjmech rodičů, ale o jejich celkových majetkových poměrech, což je jednoznačně širší pojem, který zahrnuje vše, co má vliv na životní úroveň rodičů dítěte. V případném soudním řízení tedy soud sice vezme v úvahu, že kvůli péči o otce nyní nemáte příjem ze zaměstnání, současně ale zohlední příjmy osob, které s Vámi sdílí společnou domácnost, protože tyto příjmy zlepšují Vaše majetkové poměry a zvyšují Vaši životní úroveň. Podle § 915 OZ má totiž být životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů a toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. To ale neznamená, že by soud určil výši výživného z příjmů Vašeho partnera a otce, pouze k těmto příjmům přihlédne.
Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů nebo k nárůstu životních nákladů dítěte. Pokud se domníváte, že tato situace nastala a výživné, které v současné době synovi hradíte, neodpovídá Vaší finanční situaci, můžete se obrátit na soud se žádostí o snížení výživného. Protože neznám Vaši finanční situaci ani situaci Vašeho syna, nedokáži posoudit, zda soud Vaší žádosti vyhoví či nikoliv.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Péče o osobu blízkou a snížení výživného, alimentů na dítě