Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, jestli má syn nárok na výživné, je autista, v dubnu 2018 mu bude 18 let. Ze zdravotních důvodů má odklad střední školy a byl mu přiznán plný invalidní důchod. Jeho otec si myslí, že už je zaopatřený a nemusí mu platit, má pravdu? Děkuji, Dita.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Skutečnost, že dítě (Váš syn) pobírá invalidní důchod třetího stupně, případně další dávky jako příspěvek na péči, neznamená, že tyto dávky pokryjí veškeré náklady na jeho výživu a péči o něj a že je tudíž Váš syn dostatečně finančně zajištěn. Pokud tedy Váš syn z důvodu svého zdravotního postižen není objektivně schopen se sám živit, může vyživovací povinnost rodičů trvat i po dosažení jeho zletilosti a přiznání plného invalidního důchodu. V takovém případě může vyživovací povinnost zaniknout až při úmrtí dítěte. Synův otec by tedy měl výživné na syna platit i nadále, může ale dojít ke změně výše výživného – záleží na finanční situaci obou rodičů a výši nákladů na péči o syna.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přiznání invalidního důchodu dítěti, potomkovi a konec, ukončení placení výživného, alimentů