Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ex manželka si zažádala o zvýšení výživného. Nyní dostává 4.000 Kč a já navíc platím synovi nejméně polovinu ostatních výdajů. Např. zahraniční dovolenou, kredit, koníčky, kapesné, občas boty a oblečení, výlety apod. Bude stačit u soudu jeho svědectví v dané věci, nebo musím mít od všeho doklady? Děkuji, Erik.

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodičů dítěte). Podle § 915 NOZ má být životní úroveň dítěte zásadně shodná s  životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro určení adekvátní výše výživného jsou tedy podstatné finanční a majetkové poměry Vás i Vaší exmanželky, o kterých ve svém dotazu nic nepíšete.

Podle § 923 NOZ dále platí, že: Změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném. Z  toho vyplývá, že šance na změnu výše výživného nastává zejména tehdy, pokud od posledního určení výše výživného došlo ke změně finanční situace jednoho nebo obou rodičů a/nebo k  navýšení nákladů na výchovu a výživu dítěte. To, zda bude Vaše exmanželka se svou žádostí o zvýšení výživného úspěšná, bude záležet zejména na finanční situaci obou rodičů a na výši nákladů na synovu výchovu a výživu.

Vy samozřejmě můžete u soudu argumentovat tím, že nad rámec výživného hradíte náklady, které ve svém dotazu zmiňujete. Svědectví Vašeho syna by mohlo stačit, ale pokud by syn u soudu svědčit nechtěl (například proto, že by svým svědectvím uškodil své matce), doporučuji uschovat si doklady od těchto nákladů hrazených nad rámec výživného. Pokud Vaše exmanželka se žádostí o zvýšení výživného uspěje, můžete na tuto situaci zareagovat tak, že výše uvedené náklady přestanete hradit. Vaší povinností je totiž hradit pouze výživné, žádné další náklady nad rámec výživné hradit nemusíte.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dokázat co nepečující rodič koupil dítěti nad rámec výživného, alimentů
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.