Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.60 (5 hlasů)

Platím výživné na zletilého syna je mu 24 let, studuje údajně vysokou školu a odmítá mi zaslat potvrzení o studiu, obrátil jsem se i na studijní oddělení (zaslal jsem tam rozsudek o placení výživného) a tam jsem byl bohužel odmítnut s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Můžete mi prosím sdělit postup, jak vymoci se syna potvrzení o studiu, či zda mám zažádat soud o zrušení placení výživného s ohledem na nespolupráci syna, nebo mám stanovené výživné synovi přestat hradit? Je syn povinen mi dokládat každý rok potvrzení o studiu na vysoké škole, když jsem já povinen na základě rozhodnutí soudu platit na něj výživné. Děkuji, Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Zákon však pamatuje i na tzv. věčné studenty, neboť stanovuje, že výživné nelze přiznat, je-li to v  rozporu s  dobrými mravy. Rozporem s  dobrými mravy je například situace, kdy dítě bez vážného důvodu (například zdravotního) opakovaně ukončuje studium a opět začíná studovat. Pokud Váš syn řádné studuje a studiem se připravuje na budoucí povolání, Vaše vyživovací povinnost vůči němu trvá.
Pokud se jedná o tzv. "věčného studenta, " který opakovaně studuje například i nesouvisející studijní obory, mohl by to být důvod pro ukončení vyživovací povinnosti.
Váš syn ale nemá povinnost dokládat Vám potvrzení o studiu, žádný právní předpis mu takovou povinnost neukládá. Jestliže je výživné stanoveno soudním rozhodnutím a Vy se domníváte, že Váš syn řádně nestuduje, můžete se obrátit na soud se žádostí o zrušení vyživovací povinnosti.
Návrh se podává k  okresnímu soudu v  místě synova bydliště, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek. Soud si pak může od Vašeho syna vyžádat informace o jeho studiu a na základě zjištěných informací Vaší žádosti buď vyhoví, nebo ji zamítne.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nedodání potvrzení o studiu a ukončení placení výživného, alimentů rodičem
  • Jak získat důkaz, že potomek studuje vysokou školu?
  • Zrušení placení alimentů, výživného pro podezření, že potomek ukončil studium na vysoké škole a rodiče o tom neinformoval
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.