Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soudíme se o syna, protože otec ho chtěl umístit do ústavu a opět si to rozmyslel. Otec chce navyšovat alimenty, i když jsem i dříve při plném úvazku měla minimální rezervu, když poplatím byt a půjčku. Přitom otec žije z příspěvku na péči a dávek a má v součtu o 10.000 Kč víc než já, syn je tedy zajištěn.

Soud při výpočtu alimentů musí zohlednit a nechat mi peníze na úhradu půjčky na rekonstrukci bytu, byt je můj, ale platím půjčku rozpočítanou do důchodu, která mi zůstala po rozchodu s otcem dítěte. Budu si teď muset půjčit také na opravu zubů, abych o ně nepřišla. Měla bych mít právo na to, aby mi zůstalo alespoň minimální zaopatření po úhradě všech nákladů, které platit musím. Syn u mě pobývá 5 dní v měsíci pouze o víkendu, což asi také u soudu otec prosadí.   Jak mám počítat kolik z mého platu musím mít zachováno pro zajištění syna během těchto 5 dní? Velmi mi pomáhá přítel, se kterým dáváme každý stejnou částku na úhradu životních nákladů. Půjčky a zajištění syna, když ho mám, si platím sama. Nebude soud započítávat příjem mého přítele, sezdaní nejsme, přítel ke mně není přehlášen na adresu? Jaké jsou podmínky, co soud od mého příjmu musí odečíst při zjišťování volných finančních prostředků pro účely alimentů. Momentálně platím otci 600 Kč. Je to maximum, které dávám, i když jsem si kvůli péči o synovi ponížila úvazek, protože chtěl otec pomoci a dostávám se nyní do finančních problémů. S otcem dítěte jsme měli jen dohodu rodičů. Otec mi však syna nevybavuje a vše si musím kupovat, oblečení, boty...a ještě jsem donedávna nakupovala i otci. Pokud soud stanoví jakékoli alimenty, mohu požadovat, aby do rozsudku zapsal, že otec mi musí syna dávat vybaveného, protože to celé roky nedělá a dávat mi boty na přezutí, které nejsou prasklé nebo ochozené. Mohu také v rozsudku požadovat zapsání povinnosti, aby mi otec dával lékařské zprávy? Syn je postižený a roky si musím zprávy extra žádat u lékařů. Moc děkuji za pomoc. Renata

ODPOVĚĎ:
Podle § 913 nového občanského zákoníku (NOZ) jsou pro určení rozsahu výživného rozhodné odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (syna), jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (obou rodičů). Pro určení výše výživného jsou tedy zásadní jak příjmy obou rodičů, tak i náklady na synovu výchovu a výživu. Bez znalosti těchto informací nelze posoudit, zda otcova žádost o navýšení výživného na syna bude úspěšná či nikoliv.

Obecně platí, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu nebo rozhodnutí o výživném. Změnou poměrů se rozumí například zvýšení nákladů spojených s  výchovou a výživou dítěte (nejčastěji v  souvislosti s  nástupem dítěte do školy) nebo změna finanční situace jednoho nebo obou rodičů. To, zda bude synův otec se žádostí o zvýšení výživného úspěšný, záleží také na tom, zda k  některé z  výše uvedených skutečností došlo od posledního určení výše výživného. Pokud žijete společně s přítelem, který se podílí na úhradě Vašich životních nákladů, soud při stanovování výše výživného přihlédne i k jeho příjmu, protože jeho příjem zvyšuje Vaši životní úroveň. Současně by Vám ale po úhradě výživného měly zůstat finanční prostředky na Vaše výdaje (tedy i na půjčku na rekonstrukci bytu).

Co se týče nutnosti kupovat synovi oblečení a obuv, podle § 888 NOZ je rodič, který má dítě v péči, povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit. Obsah pojmu řádná příprava na styk sice není v NOZ ani jiném právním předpise jednoznačně vymezen, ale obecně lze říci, že pečující rodič je povinen poskytnout druhému rodiči takové materiální zajištění, aby styk mohl proběhnout hladce a ve prospěch dítěte. Otec by tedy měl syna na styk vybavit dostatečným množstvím vhodného oblečení a obuvi. Pokud tak ani přes Vaše výzvy nečiní, doporučuji vše zdokumentovat a informovat o těchto skutečnostech sociální pracovnici OSPOD v místě synova bydliště, která může po otci také požadovat, aby zjednal nápravu. Vy sama nemáte povinnost hradit nic nad rámec soudem stanoveného výživného.

Pokud jde o lékařské zprávy, podle § 890 NOZ jsou rodiče povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Za podstatné informace lze určitě považovat také informace o zdravotním stavu dítěte. Mát tedy právo po otci žádat, aby Vás pravidelně informoval o zdravotním stavu Vašeho syna. Pokud tak otec nebude činit dobrovolně, můžete plnění této povinnosti vymáhat soudní cestou.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv půjčky rodiče (na opravu bytu, domu) na výživné, alimenty
  • Náklady rodiče na živobytí a vliv na alimenty, výživné
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.