Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jestliže se dítě (potomek) zaregistruje na úřadě práce, má ještě nárok na výživné nebo ne? Když se rodič dozví, že je dítě na úřadě práce nebo že pracuje, může rodič (většinou otec) přestat platit výživné nebo musí požádat soud? Pokud rodič "přeplatil" - tzn. platil i když nemusel, jedná se obezdůvodné obohacení a má nárok na vrácení těchto peněz? Děkuji, Ctibor


ODPOVĚĎ:
Potomek, který se zaregitroval na Úřadě práce nebo který nastoupil do zaměstnání je zletilý a ukončil soustavnou přípravu na své budoucí zaměstnání. Tou chvílí ztrácí nárok na alimenty. Ke ztrátě nároku nedochází automaticky, ale rodič platící výživné musí podat návrh na zrušení vyživovací povinnosti.
Co se týče „přeplacení“ výživného – není to žádná specifická situace, o níž by se zvlášť hovořilo v zákoně, ale pouze obyčejný spor. Jedná se o institut bezdůvodného obohacení. Tudíž dotyčný rodič musí podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a čekat jak  po provedeném dokazování rozhodne soud; ale nárok tu je a byl by vysouditelný.