Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemáme bohužel na právníka, proto se obracíme na vás. Dcera (1990) student VŠ, otec (1952) v době narození dcery občan NDR, nevzali jsme se, přestal jezdit a zajímat se, mám písemnou dohodu o alimentech jen mezi námi. Přestal platil 05/2011. 06/2012 jsme podaly trestní oznámení.

09/2012 státním zastupitelem Prahy 5 předáno do SRN, 02/2013 otec vyslechnut, je sám, zaměstnán, příjem 1200 Euro za měsíc, prý nemá peníze. 06/2013 náš dovýslech na policii zda otec již platí, 08/2013 telefon z policie, že se případ odkládá, pro uznání trestného činu by musela mít dcera německé občanství.
09/2013 telefon policie, znovu to dávají stát. zastupitelství, 11/2013 potvrzení, že dcera musí mít německé občanství. Dotazy: Myslíte že to tak je? Proč se tu informaci dozvím za tak dlouho? Platí pro vymáhání ze SRN české či německé zákony? Stačí pro soud písemná dohoda, nemáme soudní rozhodnutí? Vyřízení občanství trvá dlouho, nebude nárok na zpětné vyplacení promlčen? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, ale zatím se mi nepodařilo zjistit jiný závěr, než ten ke kterému dospělo státní zastupitelství a policie, tedy nutnost německého občanství Vaší dcery. Toto má ovšem vztah pouze k trestnímu řízení, nikoliv k vlastní občanské odpovědnosti otce dítěte za jeho výživu.
Pro soudní vymáhání výživného je nutné posoudit, který soud je oprávněn v této věci rozhodovat.
Domnívám se, že vztah se bude řídit ustanovením § 56 zákona č. 91/2012 Sb. , o mezinárodním právu soukromém, podle něhož platí, že: "Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské zodpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé včetně opatření k ochraně jejich osoby a majetku dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice, nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině. Český soud nemusí řízení zahájit, stačí-li k ochraně práv a zájmů státního občana České republiky opatření učiněná v cizině."
V tomto ustanovení se zásadně stanoví pravomoc českých soudů ve věcech týkajících se nezletilých (věci výživy, výchovy a péče o nezletilé), jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice, a jestliže je českým občanem, i když má obvyklý pobyt v cizině. Z této zásady však platí významné výjimky stanovené v mezích předmětu jejich úpravy v Haagské úmluvě o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, č. 141/2001 Sb. m. s. , v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Haagská úmluva a nařízení č. 2201/2003 v podstatě vycházejí z obvyklého pobytu dítěte ve smluvním, popřípadě členském státě jako důvodu pro založení pravomoci jiného než výše soudu.
Podle popisu v dotazu se domnívám, že bude soudem místně příslušným soud na území České republiky podle obvyklého bydliště dítěte.
Vzhledem k tomu, že Vaše dcera je zletilá, bude v řízení o stanovení vyživovací povinnosti muset postupovat sama, tedy podat žalobu apod. Pro potřeby řízení se může nechat zastoupit advokátem a v řízeních s cizím prvkem to lze jenom doporučit. Dotaz na vymáhání výživného je poněkud předčasný, jelikož nejprve bude nutné zajistit rozhodnutí soudu o povinnosti platit výživné v určité výši. Vymáhání přeshraniční pohledávky je pak specifickou záležitostí, která je v této fázi věci nad rámec možného posouzení.
Jednotlivé částky výživného se promlčují ve dvouleté lhůtě od data splatnosti, běh promlčení se ovšem přerušuje, je-li nárok uplatněn v jiném (například trestním) řízení a toto řízení řádně vedeno; otázka promlčení nároku bude proto muset být podrobena posouzení s ohledem na podané trestní oznámení a charakter vyšetřování věci.
Vyživovací povinnost otce může být založena rozhodnutím soudu i přes vyšší věk dítěte, je ovšem nutné, aby otec dítěte byl zapsán v rodném listu nebo alespoň otcovství nerozporoval. Záležitost ovšem doporučuji konzultovat s advokátem, který se zabývá touto problematikou, jelikož je pravdou, že uvedený výdělek v Německu patří k těm nížším a výživné se stanovuje s ohledem na věk a samostatnost dítěte (a to nejen tu reálnou, ale i tu možnou) a s ohledem na výdělek rodiče.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.