Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

27.07.2016 nabyl právní moci rozsudek o výživném na neprovdanou matku a o úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Dle rozsudku mi byla přiznána celková částka ve výši 16.000 Kč. Jedná se o jednorázovou částku za období 12/2013-12/2015, žalobu jsem podávala krátce před 2. narozeninami dcery a soud byl až v létě 2016.

Otec dcery měl částku zaplatit do 3 dnů od nabytí právní moci. Neučinil tak. Podle Policie na něj nemůžu podat trestní oznámení, jelikož se žádného trestního činu ani přestupku nedopustil. Na radu Policie jsem kontaktovala soud - exekuční oddělení, kde mi bylo poraděno, že nemůžu na otce podat ani exekuci, jelikož nepracuje, není v evidenci ÚP, nepobírá žádné dávky, nic nevlastní, nežije s nikým ve společné domácnosti. Že nemůžu na vymožení dané částky podniknout žádné kroky. Je tomu tak? Není možné dlužníka nijakým způsobem popotahovat? Předpokládám, že otec dcery nezaplatí ani dlužné výživné ve výši 58.000 Kč, které jí bylo přiznáno, ale dosud čekám na rozsudek s právní mocí a dle exekučního oddělení na tohle také nemůžu exekuci ze stejných důvodů podat. Děkuji za radu, Ivana.

ODPOVĚĎ:
Zdravím Vás, to co popisujete je bohužel velmi častá praxe, kdy oprávněný má sice pravomocný a vykonatelný exekuční titul, ale fakticky by mu v případě neprodleného nařízení exekuce byl málo platný, neboť povinný nepracuje, nemá účet ani majetek z jehož zpeněžení by bylo možné uspokojit pohledávku oprávněného. A tak oprávněnému bohužel nezbývá než čekat až si povinný najde práci nebo založí účet, prostě až bude mít majetek z něhož by bylo možné uhradit pohledávku oprávněného.
Vím, že se Vám v tuto chvíli situace zdá jako ztracená, ale vězte, že dle ust. § 640 nového občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb, dále jen NOZ), právo máte jako oprávněná 10 let od doby kdy mělo být poprvé plněno, tj. 3 dny od právní moci rozsudku + 10 let, na to, abyste na povinného podala návrh na nařízení exekuce a vězte, že nová právní úprava ustanovuje rovněž ust. § 648 NOZ, které výslovně stanoví, že pokud byste podala v oné promlčecí době návrh na nařízení exekuce (např. po 5 letech po právní moci) a v řízení (exekučním) byste řádně pokračovala, tak promlčecí doba by po dobu trvání exekuce neběžela a Vy byste tedy i po ukončení exekuce měla dalších 5 let z původní promlčecí doby, na to abyste mohla opět podat návrh na nařízení exekuce a tuto pohledávku vymáhat.
Osobně Vám doporučuji chvíli počkat, dokud povinný nebude pracovat a poté podat návrh na nařízení exekuce, neboť je vysoce pravděpodobné, že bude dluh i na výživném. Návrh na nařízení exekuce bych podala k soudnímu exekutorovi, neboť exekutor na rozdíl od soudu může pohledávku po povinném vymáhat všemi způsoby provedení exekuce (srážky ze mzdy, blokace účtu, exekuce prodejem věcí movitých, exekuce prodejem nemovitostí a v případě dlužného výživného pro nezletilé dítě může exekutor dokonce i zadržet řidičský průkaz povinného), což soud nemůže. Soud je totiž vázán návrhem oprávněného a může provést exekuci jen tím či těmi způsoby provedení exekuce jaké uvede oprávněný v návrhu na nařízení exekuce a již žádnými jinými.
Chvíli počkat Vám doporučuji proto, abyste v případě bezúspěšného exekučního vymáhání pohledávky po povinném nemusela ještě hradit náklady exekuce. Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy. Mám za to, že ani povinný nebude chtít žít tak dlouhou dobu bez práce či jiného příjmu. Navíc dodávám, že kdyby byl povinnému vyplácen důchod (invalidní) je možné provádět srážky i z něj.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.