Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostala jsem na syna předplacené výživné od 02/2013 na období následujících 45 měsíců. Syn je od 07/2015 v péči otce. Jsem povina vrátit otci předplacené výživné? V 02/2016 by mělo být promlčené, je tomu tak? Děkuji, Milada.

ODPOVĚĎ:
Výživné náleží dítěti, na které je vypláceno. V podstatě se jedná o částku, která má pokrýt jeho výdaje na živobytí. Pokud se syn zdržuje u otce, budou výdaje spojené s jeho existencí logicky vyšší na straně otce a měla byste to být Vy, kdo otci bude výživné hradit. Tedy ano, výživné byste otci měla vrátit a to především z důvodu, že výživné nenáleží Vám, ale Vašemu dítěti. Konkrétně se bude jednat o částku vzniklou rozdílem mezi původní předplacenou částkou a částkou představující součet měsíců, po které syn setrvával u Vás, vynásobenou o částku představující výživné za jeden měsíc. Pokud výživné nevrátíte, z Vaší strany se tak jedná o tzv. bezdůvodné obohacení. Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.