Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Platil jsem alimenty v době studia mého syna na střední škole, nyní chce syn nastoupit na vysokou školu. Vůbec mi to neoznámil, neporadil se se mnou o tom. Podstatnější ale je, že podnikám a bohužel výnosy a zisky z podnikání nejsou tak vysoké, abych mohl financovat synova vysokoškolská studia. Má syn právo dál ode mě na výživné? Marcel


ODPOVĚĎ:
Středoškolsky odborně vzdělaný dospělý syn, který je zdráv je již schopen se živit sám, takže zákonná vyživovací povinnost rodičů k němu již netrvá.

Rozhodl-li se Váš syn pro vysokoškolské studium, při kterém spoléhá na podporu svých rodičů, měl by se o možnosti této podpory s rodiči domluvit. Potrvá-li v této důležité záležitosti mezi rodiči navzájem a mezi synam a otcem rozpor, mohl by někdo z nich předloižt tuto věc k rozhodnutí soudu.

Je málo pravděpodobné, že byste byl odsouzen k plněný vyživovací povinnosti vůči synovi, ale vyloučit to nelze. Soud by se mohl řídit též úvahou, že další vzdělání je přínosem pro studenta i společnost.

Zdroje: zákon o rodině §85, §87, §88-95