Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám zdravotně tělesně postiženého syna ve věku 23 let. Odmaturoval a od 09/2015 bude studovat anglický jazyk denním studiem na jazykové škole. Má nárok dál na výživné od otce, i když pobírá invalidní důchod? A pokud ano, do jakého věku? Nevíme, zda vůbec bude schopen vykonávat nějaké zaměstnání. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti není ukončena konkrétní věkovou hranicí, ale trvá do doby, než je dítě schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání. Skutečnost, že Váš syn pobírá invalidní důchod, nemusí nutně znamenat ukončení vyživovací povinnosti. Záleží zejména na tom, zda synův důchod dokáže pokrýt veškeré jeho životní potřeby a zda je tedy syn díky invalidnímu důchodu schopen se (u) živit. Pokud ano, pak by vyživovací povinnost vůči němu mohla skončit. Jestliže mu invalidní důchod k zabezpečení jeho potřeb nestačí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení například nebude schopen výdělečné činnosti, je možné, že pak vyživovací povinnost bude trvat po celý synův život a skončí až jeho úmrtím.