Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje neteř čeká 4.8.2015 dítě se studentem, v 08/2015 mu bude 18let. Jí je 19 let, pracovala pouze 1 měsíc, nyní má nemocenskou, jinak není nějak finančně zabezpečena. Nebude mít nárok ani na mateřskou, nyní bydlí v podnájmu, který jí platí její prarodiče. Jakým způsobem má požádat soud a kde (trvalé bydliště má na vesnici v okrese Frýdek-Místek) o placení výživného.

Myslím, že výživné na dítě by měli platit její rodiče i rodiče studenta. Ten bude maturovat až za 2 roky. S otcem nenarozeného dítěte se stýká, ale jeho rodiče nechtějí o nastalé situaci ani slyšet. Jak by měla vypadat žádost o výživné podaná k soudu? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že Vaše neteř pracovala pouze měsíc, nebude mít – jak správně uvádíte – nárok na mateřskou, ale pokud je na nemocenské, může na ní zůstat až do 6. týdne po porodu – jedná se o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem. Díky nárok na tuto nemocenskou bude moci pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč a vyhne se tak čtyřleté variantě rodičovského příspěvku.
Co se týče výživného, mohla by mít nárok jak na výživné pro dítě, tak na výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku. Podle zákona o rodině může vyživovací povinnost přejít z rodičů dítěte na prarodiče, pokud rodiče nejsou schopni plnit vyživovací povinnost k dítěti sami. Toto platí pouze tehdy, pokud rodiče nejsou schopni plnit vyživovací povinnost z objektivních důvodů (zdravotní problémy, invalidita apod.). Pokud vyživovací povinnost neplní z jiných důvodů (například proto, že se vyhýbají práci), pak vyživovací povinnost na prarodiče nepřechází.
V každém případě jde o novou vyživovací povinnost a pokud dohoda s rodiči otce dítěte nebude možná, nezbude Vaší neteři nic jiného než podat k soudu návrh (žalobu) na určení vyživovací povinnosti prarodičům. Vzory takového návrhu najdete k dispozici volně na internetu, například zde: http://www.jakpostupovat.cz/vyzivne_prarodice_vzor.html
Ve vzorovém dokumentu jsou uvedeny všechny podstatné náležitosti, které by měl návrh obsahovat. Důležité je, aby byl návrh na určení výživného podepsaný, datovaný, podaný ke správnému soudu (okresní soud v místě bydliště dítěte) a aby k němu byly předloženy důležité dokumenty (zejména rodný list dítěte, potvrzení o výši výdělku či kopie případných soudních rozhodnutí v dané věci).
Je důležité mít na paměti, že soud zahájí řízení proti všem prarodičům, tedy i proti rodičům matky dítěte. Dále upozorňuji na to, že zatímco v případě vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti má dítě právo podílet se na životní úrovni svých rodičů (a mít tedy zásadně stejnou životní úroveň jako rodiče), prarodiče jsou povinni dítěti zajistit „pouze“ tzv. slušnou výživu, tedy nikoliv stejnou životní úroveň jako mají oni sami.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.