Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nárok na výživné na rozvedenou manželku v tomto případě? S bývalým manželem jsme byli v manželství necelé tři roky. Po tuto celou dobu jsem byla na mateřské dovolené s naší starší dcerou. Ihned po narození druhé dcery nás bývalý manžel opustil kvůli jiné ženě a podal žádost o rozvod. S rozvodem jsem nesouhlasila.

Rozvedeni jsme byli po dvou letech u odvolacího soudu (žádost o rozvod mu byla u okresního soudu zamítnuta) v říjnu 2013. Viníkem rozpadu manželství byl jednoznačně označen bývalý manžel. Od května 2011 do května 2015 jsem byla na mateřské dovolené s naší druhou dcerou. Po dobu, kdy jsme ještě nebyli rozvedeni mi manžel na základě soudního rozhodnutí platil výživné na manželku a následně výživné na rozvedenou manželku, ale pouze na základě naší dohody. Od května 2015, kdy mi skončila mateřská dovolená jsem registrovaná na úřadu práce a je pro mě i přes veškerou snahu velmi problematické si najít práci s ohledem na péči o naše dvě děti (4 roky a 7 let), kdy péče o děti je pouze na mě. Bývalý manžel mi od července tohoto roku výživné přestal platit. Měla bych v tomto případě nárok na výživné na rozvedenou manželku? Co vše bych musela soudu předložit a dokazovat? Bude se brát ohled i na jeho příjmy a na to, že má už další dítě a tím i další vyživovací povinnost? Nejsem momentálně ani schopna zaplatit náklady na bydlení. Bývalý manžel mi platí výživné na děti (8000 Kč), já pobírám podporu v nezaměstnanosti (cca 2.500 Kč) a přídavky na děti (1100 Kč). Jeho příjem je cca 40.000 čistého a zatím do vypořádání SJM platí společnou hypotéku a úvěr dohromady v částce 4000 Kč.

ODPOVĚĎ:
Otázku výživného pro rozvedeného manžela či manželku řeší § 760 - 763 nového občanského zákoníku (NOZ). Ten stanoví, že: Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Soud při rozhodování o výživném a jeho výši vezme v úvahu, jak dlouho manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i to, zda:
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod

Jestliže se Vám nedaří najít práci, protože máte dvě malé děti, o které sama pečujete, pak právě tuto skutečnost lze považovat za neschopnost se živit, která má svůj původ v manželství. Soud však při svém rozhodování zohlední nejen výše uvedené skutečnosti, ale i výši příjmů Vašeho bývalého manžela a jeho případné další vyživovací povinnosti. Dále soud samozřejmě zohlední i skutečnost, že Vám bývalý manžel v minulosti výživné pro rozvedenou manželku dobrovolně hradil. Výživné pro rozvedeného manžela lze totiž přiznat jen na dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě tato doba uplyne v říjnu 2016 a Váš manžel Vám až do letošního července výživné dobrovolně hradil, v případě úspěchu by Vám bylo soudem přiznáno výživné maximálně na dobu cca jednoho roku. Poté byste musela Vaši finanční situaci řešit jiným způsobem - například žádostí o příspěvek na bydlení či jiné sociální dávky.

Žalobu na určení výživného pro rozvedeného manžela ale samozřejmě podat můžete. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo. V žalobě uveďte všechny skutečnosti, které považujete za důležité, a doložte je potřebnými dokumenty (oddací list, rozhodnutí o rozvodu, potvrzení Vašich příjmů apod.). Žalobu podejte k okresnímu soudu v místě bydliště Vašeho bývalého manžela, za její podání neplatíte žádný soudní poplatek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.