Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr se svou manželkou postavili nový dům v době, kdy oba vydělávali. Bratr byl kvůli zdravotnímu stavu dlouhodobě nemocen a jeho zaměstnavatel jej propustil. Pobírá tedy jen částečný invalidní důchod ČID. Intenzivně hledá novou práci, ale kvůli jeho zdravotnímu stavu jej zatím nikdo nezaměstnal.

Jeho manželka mu nechce finančně pomoci, přitom by měli mít oba stejnou životní úroveň. Jeho manželka nechce o nějakém výživném ani slyšet, prý si to zařídí tak, že má jen minimální mzdu. Nechce slyšet ani o vyplacení bratra, aby se odstěhoval a koupil si svůj byt. Jejich manželství je dlouhodobě v troskách. Prosím, jak má bratr pokračovat a nač má vlastně nárok? Mám o něj strach, je psychicky na dně. Moc děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Podle § 697 nového občanského zákoníku a § 91 zákona o rodině platí, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, kerý oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Jestliže se finanční situace Vašeho bratra zhoršila natolik, že není schopen pokrýt náklady na své životní potřeby a jeho manželka neplní svou vyživovací povinnost vůči němu jako manželovi, bude se muset Váš bratr obrátit se žádostí o určení výživného na soud. Vzory takových návrhů najde k dispozici na internetu nebo mu s jejích sepsáním může pomoci advokát.

V případě rozvodu manželství by samozřejmě došlo k vypořádání společného jmění manželů SJM. Po rozvodu manželství by však Váš bratr již velmi pravděpodobně neměl nárok na výživné od (bývalé) manželky. Dle § 760 nového občanského zákoníku totiž vzniká rozvedenému manželovi, který není schopen se sám živit, právo na výživné pouze tehdy, pokud tato neschopnost se živit má svůj původ v manželství, což nebude případ Vašeho bratra.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.