Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V minulosti jsem měla partnera, otěhotněla jsem s ním, on mne opustil. Mám právo po něm žádat nějaké peníze? Marcela


ODOVĚĎ:
Samozřejmě máte. Těhotná žena může žádat po domnělém otci, aby poskytl předem příspěvek na výživu pro matku po dobu dvou let, úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem a výživné na dítě po dobu, kdy matce náleží mateřská dovolená.

Návrh musí soudu podat těhotná žena, po porodu již návrh podat nelze. Zmíněné příspěvky mohou být požadovány po domnělém otci, jeho otcovství tedy nemusí být ještě určeno.

Konkrétní částku musí povinný muž zaplatit jednorázově a to i když se necítí být otcem.