Počet stránek ve webu: 40.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl jsem právně uznán otcem dítěte. Dělaly se testy otcovství, nejsem biologickým otcem mého dítěte. Dítěti v řijnu 2012 bylo 6 let. Je šance po dohodě s matkou zrušit právně otcovství u soudu a tudíž i zrušit platbu alimentů? Nebo je jiná šance jak zrušit placení výživného nebo jejich snížení? Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Podle současné právní úpravy je možné otcovství popřít nejpozději do tří let věku dítěte. Po uplynutí této lhůty může žalobu na popření otcovství podat jen nejvyšší státní zástupce. Do 19.3.2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může podat žalobu jen tehdy, pokud je to v zájmu dítěte. Od 20.3.2012 - po novelizaci zákona o rodině - ale platí, že žalobu musí podat v případě, že je zřejmé, že muž uváděný jako otec není skutečným otcem dítěte. Nejvyšší státní zástupce by žalobu nemusel podat je tehdy, pokud zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. Jedná se například o situaci, kdy je mezi dítětem a domnělým otcem tak silné citové pouto, že by popření otcovství jejich vzájemný vztah narušilo. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě již zákonná lhůta uplynula, doporučuji obrátit se na nejvyššího státního zástupce a požádat jej o podání žaloby na popření otcovství.