Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Synovi je 19 let, navštěvuje Střední odborné učiliště s maturitou. Bohužel na konci třetího ročníku propadl a vše nasvědčuje tomu, že neudělá ani opravné zkoušky. Bude-li tomu tak, jsem povinen platit výživné (dosud řádně hrazeno) pokud syn ročník bude opakovat?

Někde jsem zaslechl, že pokud se nejedná o řádné studium, není moji povinností výživné platit. Mám za to, že propadnutí a následné opakování ročníku není řádné studium. Dále by mne zajímalo, musím-li platit výživné pokud po nezdařených opravných zkouškách syn začne studovat jinou školu, popřípadě přejde-li z maturitního na nematuritní obor a ve studiu bude pokračovat. Pokud syn ukončí studium, musím zažádat soud o ukončení platby výživného? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. Tato doba zpravidla končí ukončením soustavné přípravy na budoucí povolání (studia), ale neplatí to tak vždy.
Zákon o rodině však současně stanoví, že výživné nelze přiznat, pokud by jeho přiznání bylo v rozporu s dobrými mravy. Jednorázové opakování ročníku nejspíš nebude považováno za rozpor s dobrými mravy a tedy za důvod k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud by ale Váš syn opakovaně ukončoval studium a opět začínal studovat různé, spolu navzájem nijak nesouvisející obory, bylo by možné uvažovat o ukončení vyživovací povinnosti z důvodu rozporu s dobrými mravy.
Je-li výživné stanoveno soudně, nemůžete ho přestat platit sám z vlastní vůle, je zapotřebí o ukončení vyživovací povinnosti požádat soud.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.