Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jestliže otec na nás neplatí výživné už 12 let a nyní je mi 17 a bratrovi 15, dluží nám výživné za celých 12 let? Můžeme se ho domáhat? Je to dluh nebo je to promlčené? Miriam


ODPOVĚĎ:
Bylo-li výživné pro děti přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlčují se opětující se plnění po deseti letech. To znamená, že dávky za posledních deset let můžete po otci vymáhat. Starší dávky jsou již promlčené, to znamená, že je můžete žádat také, ale pokud Váš otec vznese námitku promlčení, nebudou Vám tyto starší dávky přiznány.

Pokud ovšem nebylo o výživném pravomocně rozhodnuto, máte v každém případě právo žádat soud o stanovení výživného. Ten rozhodne o výživném a přizná výživné až tři roky zpětně.