Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Před rokem jsem podala žalobu na bývalého manžela kvůli neplacení alimentů na dvě děti (jedno dítě 3000 + druhé dítě 3500 Kč). Exmanžel byl soudem podmínečně odsouzen, neplatí ale přesto dál. Proti rozsudku se odvolal, Městský soud odvolání nevyhověl. Dluh je 120.000 Kč.

Otec nepracuje, je alkoholik, žije ze sociálních dávek v bytě Magistrátu hl.m.Prahy. Já bydlím s dětmi v podnájmu. Je možnost, jak z něho nějaké peníze dostat - např. zabavit sociální dávky? Jak mám postupovat - znovu podat žalobu? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Máte-li k dispozici rozsudek (předpokládám, že jej vydal soud v trestním řízení), ve kterém je Vašemu bývalému manželovi stanovena povinnost uhradit Vám dlužné výživné, novou žalobu podávat již nemusíte. Tento rozsudek je tzv. exekučním titulem, tzn. že na jeho základě se můžete obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí, popř. můžete oslovit exekutora. K tomuto podání přiložte kopii předmětného rozsudku, vyličte co nejpodrobněji majetkové poměry svého bývalého manžela a navrhněte způsob, kterým by měl být soudní výkon rozhodnutí (či exekuce) proveden.
Pobírá-li Váš bývalý manžel pouze sociální dávky, můžete se ve svém podání domáhat provedení soudního výkonu rozhodnutí (či exekuce) srážkami z jiných příjmů dle § 299 občanského soudního řádu. V této souvislosti je vhodné vědět, jaké konkrétní sociální dávky Váš bývalý manžel pobírá. Dle § 299/1 občanského soudního řádu mohou být srážkami postiženy dávky státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Dle § 317/2 občanského soudního řádu však srážkami není možné postihnout peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.