Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bývalý manžel mi už 4 měsíce neplatí výživné a nikoho to nezajímá. Sociálku ani policii. Mám možnost to z něho nějak vymáhat? Krom toho, že neposílá alimenty je povinnen dle rozhodnutí soudu ze srpna letošního roku mi nahradit náklady (za právní pomoc) do tří dnů od rozsudku.

Jsou to již dva měsíce a nic neplatí. Právník nyní chce peníze po mně - pracoval na plnou moc. Náhodou jsem se dozvěděla, že bývalý manžel na sebe vyhlásil v březnu 2011 osobní bankrot. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Možnost vymáhat dlužné výživné rozhodně máte. V této souvislosti je důležité, jak zní rozsudek, o kterém se ve svém dotazu zmiňujete. Pokud je v tomto rozsudku Vašemu bývalému manželovi stanovena povinnost uhradit Vám dlužné výživné (včetně nákladů řízení) a platit Vám dále výživné v pravidelných intervalech, lze Vám doporučit následující postup:
1/ Zjistěte, kdo byl Vašemu bývalému manželovi ustanoven za insolvenčního správce. Tuto informaci získáte dotazem na místně příslušném krajském soudě (dle místa trvalého pobytu Vašeho bývalého manžela).
2/ Vyzvěte písemně insolvenčního správce k úhradě dlužného výživného. K výzvě přiložte kopii Vámi zmiňovaného rozsudku a pro úhradu stanovte insolvenčnímu správci přiměřenou lhůtu. Výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte) zašlete insolvenčnímu správci doporučeně s dodejkou.
Pohledávky na výživném představují dle § 169 insolvenčního zákona tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují průběžně a především kdykoli z majetkové podstaty během insolvenčního řízení.
3/ Nesplní-li insolvenční správce uhrazovací povinnost ve stanovené lhůtě, je možné přistoupit k soudnímu výkonu rozhodnutí či exekuci dle § 267 insolvenčního zákona. Je-li Váš bývalý manžel zaměstnán, lze Vám doporučit navrhnout soudu výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, neboť tento způsob výkonu rozhodnutí je jako jediný možné vztáhnout nejen na výživné již dlužné, ale rovněž na veškeré výživné v budoucnu splatné (stávající situace by se tedy již neměla opakovat, neboť ze mzdy Vašeho bývalého manžela by se strhávala každý měsíc částka odpovídající výživnému).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.